Rodedoos
Image default
Business / Marketing and Advertising

Arbeidsdeskundig onderzoek van AdXpert

Wanneer kiezen voor een arbeidsdeskundig onderzoek? Een arbeidsdeskundig onderzoek kan duidelijk scheppen waar er onduidelijkheid is. Het kan een uitkomst bieden, wanneer een werknemer voor een (langere) tijd arbeidsongeschikt is geweest. Wat er gebeurt er dan? Door een aantal interviews af te nemen met de werknemer door onze arbeidsdeskundigen, kan er gekeken worden of de werknemer terug kan keren naar de eigen werkplek. Het zou echter ook kunnen dat het werk passend gemaakt moet worden, of dat de werknemer beter op zoek kan gaan naar passend werk bij een andere werkgever. Dit zijn allemaal mogelijkheden waarnaar gekeken worden gedurende een arbeidsdeskundig onderzoek van AdXpert.

Een arbeidsdeskundig onderzoek, voor antwoorden

Een arbeidsdeskundig onderzoek is erg nuttig om antwoorden op vragen te geven. Dit kunnen vragen zijn zoals, lijkt het erop dat de werknemer terug zou kunnen keren naar de eigen werkplek? Of, hoe belastbaar is de werknemer eigenlijk? Een andere vraag kan zijn, zou het kunnen dat het werk aangepast wordt aan de mogelijkheden die de werknemer nu heeft? Is er eventueel een andere functie binnen dezelfde organisatie die goed past bij de werknemer? Moet er toch gezocht worden naar een werkplek bij een andere organisatie? Dit zijn allemaal vragen waar een arbeidsdeskundig onderzoek het antwoord op kan geven. Uitgevoerd door professionals voor professionals.

Wat is het verschil tussen een arbeidsdeskundig onderzoek eerste en tweede spoor?

Eigenlijk is het antwoord op deze vraag over een arbeidsdeskundig onderzoek al gegeven in de bovenste alinea’s, maar hier gaan we er nog even op in. Het is namelijk zo dat een werknemer na de resultaten terug kan keren naar de eigen werkplek, eventueel door het werk passend te maken, of een werkplek binnen dezelfde organisatie te zoeken. Dit is allemaal voor het eerste spoor, de werknemer blijft op het originele spoor waar hij of zij eerst zat. Bij een arbeidsdeskundig onderzoek tweede spoor is het juist andersom, er wordt gekeken naar een werkplek buiten de eigen organisatie, omdat gebleken is dat dit toch de beste oplossing is. Hier wordt de werknemer uiteraard ook goed in begeleid, het kan allemaal met AdXpert.