Rodedoos
Image default
Business / Marketing and Advertising

Arbeidsvoorwaarden

Wanneer je personeel in dienst neemt moet een ondernemer zich aan het collectieve arbeidsovereenkomst houden, oftewel het CAO. In deze collectieve arbeidsovereenkomst worden afspraken over lonen en andere arbeidsvoorwaarden vastgelegd. Hier wordt bijvoorbeeld ook de hoogte van de loon bepaald en het duur van het contract. De inhoud wordt met de werkgever en werknemer afgesproken. Het is als werkgever belangrijk om je eraan te houden ter bescherming van de werknemer. Bij een aantal branches is het lastig om de arbeidsvoorwaarden goed op te stellen, vooral als dit om de loon van de werknemers gaat. Een loonwijzer kan je alles over salaris en loon uitleggen. Bij CBBS kan je hier terecht voor je salarisadministratie en hulp bij moeilijke CAO’s en ingewikkelde bedrijfstakregelingen.  

Bij een arbeidsovereenkomst ben je als werknemer ook verplicht om je als een ‘goed werknemer’ te gedragen. Wat houdt dit in? Om een goed werknemerschap te vervullen moet je bijvoorbeeld een keer kunnen overwerken bij een spoedklus of voor een zieke collegaEr zijn twee verschillende contracten namelijk een tijdelijk en vast contract. Een tijdelijk contract is voor een bepaalde tijd. Een vast contract zorgt voor zekerheid bij een werknemer doordat deze voor een onbepaalde tijd vaststaat. Als oproepkracht ontvang je een nulurencontract. Naast het normale personeel heb je ook uitzendkrachten. Je werkt hier met drie partijen: de uitzendkracht, het uitzendbureau en het bedrijf. Het uitzendbureau is in dit geval je werkgever en niet het bedrijf waar je werkt. Uitzendbureaus moeten zich ook aan een aantal regels houden en moeten dezelfde arbeidsvoorwaarden hanteren als bij een normaal bedrijf waar personeel in dienst zijn. Als werknemer is het dus belangrijk om de arbeidsvoorwaarden goed te bespreken en door te lezen. Als er iets niet klopt zal je dit met je werkgever moeten bespreken of een inspectie inschakelen.