Rodedoos
Image default
Bedrijven

Het verschil tussen kwaliteit en kwantiteit

 

De kwaliteit

Met kwaliteit bedoelen we wat de status of situatie van een product is. Zo is een fiets zonder banden van een lage kwaliteit, maar heeft een fiets met banden en vele hulpmiddelen een hoge kwaliteit. kwaliteit van een product heeft niet altijd te maken met hoe nieuw een product is. Zo kan te gebeuren dat een oud product nog altijd een hogere kwaliteit kan hebben dan een veel recenter product.

De kwantiteit

Dit geeft de hoeveelheid aan van een bepaald product. Voorbeelden hiervan zijn een aantal fietsen. In de ideale wereld zou een product een hoge kwaliteit en kwantiteit hebben. In praktijk gaat dit er anders aan toe en moeten er dus vaak afwegingen worden gemaakt.

Afweging tussen kwaliteit of volume

Een afweging tussen kwaliteit en volume moet in veel bedrijfstakken gemaakt worden. Bij een hoge prodcutie willen fabrieken liever dat er meer van een bepaald soort product is, zodat ze zo meer geld kunnen verdienen. Hier geven ze dus meer waarde aan kwantiteit dan kwaliteit. Ook bij werkstukken is dit verschil te zien. Veel te maken opstellen vereisen een minimum aantal woorden waaraan gehouden moet worden. De verplichte kwantiteit zorgt voor onnodig veel extra woorden, waardoor de kwaliteit van het stuk tekst daalt.

De begrippen kwaliteit en kwantiteit gaan ook op bij vriendschappen, dus niet alleen bij materiële spullen. Je kunt hier een keuze bij maken tussen kwantiteit, veel vrienden die misschien niet allemaal goed bij je passen. Of kiezen voor kwaliteit, een paar vrienden waar de kwaliteit hoger bij is.

 

https://verschillen-tussen.nl/verschil-tussen-kwantiteit-en-kwaliteit/